با ما در تماس باشید

سوالی دارید؟
هم اکنون با ما تماس بگیرید

پشتیبانی فروشگاه اینترنتی

پیام بگذارید

سریعترین راه ارتباطی با برایتو

آرین دوابی

مدیر فناوری و توسعه
ایمیل: aryan@brighto.ir
شماره: 0543256 912 98+

آرمان معظمی

مدیر تبلیغات و بازاریابی
ایمیل: moazami@brighto.ir
شماره: 6663757 936 98+

محمد نکونام

مدیر اجرایی
ایمیل: nekounam@brighto.ir
شماره: 3353786 912 98+

ارشیا جبرئیلی

مدیر روابط عمومی
ایمیل: jebreili@brighto.ir
شماره: 9318627 912 98+