با ما در تماس باشید

سوالی دارید؟
هم اکنون با ما تماس بگیرید

پشتیبانی فروشگاه اینترنتی

پیام بگذارید

سریعترین راه ارتباطی با برایتو

  آرین دوابی

  مدیر فناوری و توسعه
  ایمیل: aryan@brighto.ir
  شماره: 0543256 912 98+

  آرمان معظمی

  مدیر تبلیغات و بازاریابی
  ایمیل: moazami@brighto.ir
  شماره: 6663757 936 98+

  محمد نکونام

  مدیر اجرایی
  ایمیل: nekounam@brighto.ir
  شماره: 3353786 912 98+

  ارشیا جبرئیلی

  مدیر روابط عمومی
  ایمیل: jebreili@brighto.ir
  شماره: 9318627 912 98+